Inget Annat Namn Chords ()
Inget Annat Namn Chords ()

Inget Annat Namn

Chords (Editable) Details

Download the Chord Charts for Inget Annat Namn, from the album Worship Songs In Swedish.

SongID 34662
Language Swedish
Album Worship Songs In Swedish
Authors Joel Houston, Jonas Myrin
CCLI Song No.7019979
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages37
Original Key G
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesExaltation, Holy, Triumph, Cross, Hope, King, Reign, Love of God, Healing, Grace, Attributes of God, Jesus, Easter

Lyrics

Verse 1 One Name holds weight above them all His fame outlasts the earth He formed His praise resounds beyond the stars And echoes in our hearts, the greatest One of all #Ett Namn står över alla namn #Berömt långt innan jorden fanns #Hans lov hörs bortom stjärnorna #Och ljuder i min själ, han störst av alla är Verse 2 His face shines brighter than the sun His grace, as boundless as His love He reigns with healing in His wings The King above all kings, the greatest One of all #Hans ljus det strålar starkt och klart #Hans nåd, ar ny för varje dag Chorus 1 Lift up our eyes see the King has come, light of the world, reaching out for us There is no other Name, there is no other Name, Jesus Christ our God, ohoh Seated on high, the undefeated One, mountains bow down as we lift Him up There is no other Name, there is no other Name Jesus Christ our God, ohoh #Lyfter vår blick se vår Kung är här, du världens ljus, frälsning för vår värld #Finns inget annat Namn, finns inget annat Namn, Jesus Krist vår Gud #Upphöjd och obesegrad är Du Gud, berg faller ner när vi sjunger ut #Finns inget annat Namn, finns inget annat Namn #Jesus Krist vår Gud Verse 3 Find hope when all the world seems lost Behold the triumph of the cross His power has trampled death and grave Our life found in His Name, the greatest Name of all #Vårt hopp när allt förlorat är kom se #Han segerns krona bär #Hans kors vann över dödens grav #Nytt liv Han då oss gav, han störst av alla är Bridge The earth will shake and tremble before Him chains will break as heaven and earth sing Holy is the Name, holy is the Name of Jesus, Jesus, Jesus #Vår jord ska se och bäva inför vår Gud #Vi ger all ära och lovsång #Heligt är Hans Namn, heligt är det Namnet Jesus Jesus Jesus Chorus 2 Lift up our eyes see the King has come, Light of the world reaching out for us There is no other Name, there is no other Name, Jesus Christ our God oh Seated on high the undefeated One, mountains bow down as we lift Him up There is no other Name, there is no other Name There is no other Name, there is no other Name, Jesus #Lyfter vår blick se vår Kung är här, du världens ljus, frälsning för vår värld #Finns inget annat Namn, finns inget annat Namn, Jesus Krist vår Gud #Upphöjd och obesegrad är Du Gud, berg faller ner när vi sjunger ut #Finns inget annat Namn, finns inget annat Namn #Finns inget annat Namn, finns inget annat Namn, Jesus...