Copies

Oändlig Nåd (Min Frälsare Har Dött För Mig) (Simplified) Chords & Lyrics ()
Oändlig Nåd (Min Frälsare Har Dött För Mig) (Simplified)

Copies

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Oändlig Nåd (Min Frälsare Har Dött För Mig) (Simplified), from the album Simplified Worship Songs In Swedish.

SongID 31096
Language Swedish
Album Simplified Worship Songs In Swedish
Authors John Newton, Chris Tomlin, Louie Giglio
Publishers Capitol Christian Music
CCLI Song No.4768151
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key D
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesModern Hymn, Good Friday, Heart, Chains, Snow, Ransom, Lost, Flood, Endure, Teaching, Shield, Security, Savior, Mercy, Love, Life, Hope, Abiding, Goodness, Fear, Amazing, Aspiration, Easter, Earth, Belief, Bible, Confidence, Compassion, Communion, Cross, Affirmation, Grace, Freedom, Lent, Hymn, , Resurrection

Lyrics

Verse 1 Amazing grace how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost but now I am found Was blind but now I see #Oändlig nåd mig Herren gav, och än i dag mig ger #Jag kommit hem, jag vilsen var, var blind, men nu jag ser Verse 2 #Guds nåd, jag skälvde inför den men sedan gav den ro #och aldrig var den större än, den dag jag kom till tro Chorus My chains are gone I've been set free My God my Savior has ransomed me And like a flood His mercy reigns Unending love amazing grace #Min frälsare har dött för mig, ur dödens bojor friköpt mig #Hans nåd är som en väldig flod, evig kärlek, oändlig nåd Verse 3 #Jag kom ur tvivel, mörka djup ur vanmakt och ur skam #Den nåd som bar mig intill nu skall bära ända fram Verse 4 #Guds löften ger vår längtan svar, som klippan är hans ord #Ej bättre sköld och skydd jag #har i himmel och på jord...