Copies

Du regerar över oss Chords & Lyrics ()
Du regerar över oss Chords & Lyrics ()
Du regerar över oss

Copies

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Du regerar över oss, from the album Worship Songs In Swedish.

SongID 34691
Language Swedish
Album Worship Songs In Swedish
Authors Aaron Keyes, Jack Mooring, Bryan Brown
Publishers Capitol CMG
CCLI Song No.6011370
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key B
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesGlory, Heaven, Wisdom, Faithful, Flood, Fire, Trust, Fear, Love, Mourning, Beauty, Sorrow, Strength, Power, Sovereignty

Lyrics

Verse 1 There is strength within the sorrow, there is beauty in our tears And You meet us in our mourning, with a love that casts out fear You are working in our waiting, sanctifying us When beyond our understanding, You're teaching us to trust #Det finns styrka i vår svaghet, det finns skönhet i var tår #Och Du möter oss i sorgen, med Din kärlek och Din nåd #I vår väntan är Du nära, där formas våra liv #Bortom allt vi kan förklara, vill Du lära oss att tro Chorus Your plans are still to prosper, You've not forgotten us You're with us in the fire and the flood Faithful forever, perfect in love, You are sov'reign over us #Du håller allt Du lovat. Du har aldrig svikit oss #Är med oss mitt i kampen, i vår nöd #Trofast för evigt, kärlekens Gud du regerar över oss Verse 2 You are wisdom unimagined, who could understand your ways Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace You're the lifter of the lowly, compassionate and kind You surround and You uphold me, Your promises are my delight #Du är vishet bortom kunskap. Vem förstår Din, viljas väg #Hög och upphöjd över himlar, når till oss med gränslös nåd #Du som lyfter upp den svage, är barmhärtig, mild och god #Du omsluter och Du bär mig, Dina löften fyller mig med hopp Bridge Even what the enemy means for evil, You turn it for our good You turn it for our good and for your glory Even in the valley You are faithful, You're working for our good You're working for our good and for Your glory #Även allt den onde vill förstöra, vänder Du till något gott #Vänder Du till något gott och till Din ära #Genom alla dalar är Du trofast och Du formar våra liv #Ja, Du formar våra liv, till Din ära Ending Faithful forever, perfect in love, You are sov'reign over us Faithful forever, perfect in love, You are sov'reign over us #Trofast för evigt, kärlekens Gud du regerar över oss #Trofast för evigt, kärlekens Gud du regerar över oss...